การศึกษาดูงาน


 
                             การศึกษาดูงาน ณ บริษัทง่วนเชียง อุตสาหกรรมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเคมี ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตซีอิ้วขาว ซีอิ้วดำ

และการบำบัดน้ำเสียบริษัทง่วนเชียง อุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคเรียลไทม์ พีซีอาร์” มรภ.บ้านสมเด็จฯ วันที่ 30ตุลาคม 2557


2. โครงการศึกษาดูงาน โรงงานนมไทย-เดนมาร์ค วันที่ 4 เมษายน 2557


3. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา4. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปกร

 05. 2018